Doniraj krv, uljepšaj dan sebi i drugima!
Sledeća akcija:
Korenita 08.08.2023.
Telefon/FAX
+387 55 774 391
E-mail
oodddkrudar@gmail.com
Adresa
Prostorije RITE Ugljevik
×

Selekcija davalaca se vrši prema ustanovljenim, isključivo medicinskim, kriterijumima za privremeno odlaganje davanja krvi ili trajno odbijanje zbog nepodobnosti za davanje krvi, bilo da bi davanje krvi moglo da ugrozi potencijalnog davaoca ili primaoca. Na izbor davalaca nikako nema uticaja pol, religija, nacionalnost, seksualno opredjeljenje, politička orijentisanost, zanimanje, socijalni status ili neki drugi sličan razlog.

Kriterijumi za PRIVREMENO odbijanje davalaca

Sistem organa / organ / kategorijaNaziv oboljenja / stanjaTrajanje (dani)
Srce Hipotenzija <13,3/8,66 (100/60 mmHg)
*
  Benigna hipertenzija >24/13,3 (180/100 mmHg)
*
Akutne infektivne i zapaljenske bolesti (posle izlječenja) Akutni glomerulonefritis (5 g) 1800
  Akutna toksoplazmoza
180
  Bruceloza
730
  Gastrointestinalne infekcije
14
  Gnojna kozna oboljenja
14
  Gonoreja
180
  Herpes simpleks
14
  Herpes zoster
120
  Infektivna mononukleoza
360
  Lajmska bolest
360
  Lakše infektivne bolesti (rinitis, prehlada, grip i sl.)
7
  Osteomijelitis
730
  Respiratorne infekcije
14
  Reumatska groznica
730
  Rubeola, parotistis
21
  Tireotoksikoza
180
  Trihineloza
730
  Tuberkuloza pluća i drugih organa
730
  Urinarne infekcije
21
  Zapaljenje pluca
90
  Zarazna žutica tipa A
360
Posle uzimanja lekova Antibiotici 7
  Antikoagulansi
14
  Aspirin (zamene), Naproxen, Piroxicam
5
  Brufen, Voltaren/ Diklofen i slicno
2
  Diuretici i antihipertenzivi
1 do 5
  Cilazapril- antihipertenziv
10
  Amlodipin- antihipertenziv
7
  Steroidi
***
Vakcinacije
Živim mikroorganizmima (rubeola)
28
  Živim atenuiranim mikroorgorganizmima: BCG, rubeola, morbili, zauške, polio-oralno, žuta groznica, tifus, kolera
28
  Mrtvim mikroorgarganizmima kao kolera, tifus
0
  Protiv besnila
360
  Toksoidi (difterija, tetanus)
0
  Vakcine sa inaktivisanim virusima (influenca, poliomijelit i.m.)
0
  Vakcine protiv hepatitisa A i B, date kao posledica izlaganja virusima
180
  Druge vakcine date preventivno (hepatitis A i Hepatitis B)
0
Prevencija
Akupunktura
180
  Inokulacione povrede
180
  Kontakt (u kući) sa obolelim od zarazne žutice tipa A
90
  Seksualni odnos ili krvni kontakt sa osobom obolelom od HBV i/ili HCV ili osobom koja je HBsAG+ i/ili HCV+
180
  Kontakt sa obolelim od sifilisa
90
  Kontakt sa obolelim od zaušaka
28
  Seksualni odnos sa HIV + osobom
****180
  Tetoviranje i probadanje tela, kože (pirsing)
180
  Vakcinisanje i/ili primena seruma zbog kontakta sa obolelim od zarazne žutice tipa B
180
  Vakcinisanje zbog kontakta sa obolelim od zarazne žutice tipa A
42
Ostalo
Ambulantne hirurške intervencije
7
  Endoskopija sa biopsijom
180
  Menstruacija
*****
  Pobačaj
180
  Porođaj
180
  Tkivni i ćelijski transplantati
180
  Trudnoca
180
  Transfuzija krvi
180
  Vadjenje zuba i manje stomatološke intervencije
7
  Veće hirurške intervencije
180
  Nizak hemoglobin
7
  Akutni etilizam
1
  Varices cruris velikog obima
60
  Akutna alergija
15
  Žučni i bubrežni kamenci-akutni napad
15
  Akutni holecistitis
30
  Epilepsija bez terapije
(3g)1095
  Astenija *****
*
do normalizacije  
**
ako se plazma uzima isključivo za frakcionisanje  
***
prema farmakokinetici leka  
****
od poslednjeg seksualnog kontakta  
*****
za vreme trajanja  

 

Kriterijumi za TRAJNO odbijanje davalaca

Sistem organa/organ/kategorijaNaziv oboljenja/stanja
Svi sistemi i organi
Hronična sistemska oboljenja sa insuficijencijom organa
Svi sistemi i organi
Maligna oboljenja svih sistema i organa
Srce Maligna hipertenzija
  Angina pectoris
  Apsolutna aritmija i VES
  Koronarna bolest
  Operacije na srcu
  Srcane mane
Pluća Astma
  Hronična opstruktivna bolest pluća
  Emfizem pluća
Digestivni trakt Hronicna ostecenja jetre neinfektivnog porekla
  Hronicna ostecenja pankreasa neinfektivnog porekla
  Ulcerozni colitis
Endokrini sistem Hipo i hipertireoidoza sa trajnom supstitucionom terapijom
  Šećerna bolest - insulin zavisna
  Adisonova bolest
  Akromegalija
Cerebrovaskularni sistem Epilepsija pod terapijom
  Psihoza, psihopatija, mentalna retardacija
  Stanja posle insulta
Krv Urodjene koagulopatije
  Stečene koagulopatije
Krvni sudovi Arterijska tromboza
  Rekurentne venske tromboze
Hronične infektivne i zapaljenske bolesti Tropske bolesti (lajšmanioza, babezioza, hronicna Q groznica, tripanozomiaza kruzi - Šagasova bolest)
  Nosioci HIV 1/2
  Hepatitis B
  Hepatitis C
  Sifilis
  CJD i druge spongiformne encefalopatije
  Prionska oboljenja
  Malarija
  Hronična toksoplazmoza
Hronične autoimmune bolesti Hronični ekcem
  Kronova bolest
  Multipla skleroza
  Psorijaza
  Reumatoidni arthritis
  Sarkoidoza
  Sistemski lupus
  Trombocitopenija
Rizično ponašanje Visoko rizično seksualno ponašanje
  Hronični alkoholizam
  Narkomanija
Ostalo Ponovljeni kolapsi pri davanju krvi
  Primaoci transplantata

 

Pri konzumiranju većine lekova, potrebno je da prođe 5 poluživota eliminacije lijeka iz organizma, da bi se lek eliminisao više od 90% iz krvi. Isto toliko vremena je potrebno da prođe od popijenog leka i davanja krvi, ukoliko je moguće iz zdravsatvenih razloga da osoba bude to vrijeme bez leka (na primer antihipertenzivnih lijekova). Detaljne informacije o razlozima za odlaganje davanja krvi se dobijaju od lekara na lekarskom pregledu.

Budi human, budi član DDDK "RUDAR" Ugljevik!

Pozovi nas na broj:
DDDK "Rudar" Ugljevik | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co