Doniraj krv, uljepšaj dan sebi i drugima!
Sledeća akcija:
Mezgraja 13.09.2023.
Telefon/FAX
+387 55 774 391
E-mail
oodddkrudar@gmail.com
Adresa
Prostorije RITE Ugljevik
×

Uzeta krv se postupkom centrifugiranja, u zatvorenom sistemu kesa za krv, raslojava na sastavne elemente (plazma, eritrociti, trombociti, leukociti), a zatim postupkom pretakanja izdvaja svaki od ovih elemenata. Izdvojeni dijelovi krvi se nakon obaveznih testiranja daju bolesnicima ciljano, što znači samo ona komponenta krvi koja je neophodna.

Obavezna testiranja za svaku jedinicu krvi podrazumjevaju: određivanje krvne grupe u ABO i Rh(D) sistemu, ispitivanje prisustva iregularnih antitela, izvođenje testova kojima se provjerava prisustvo markera bolesti koje se mogu prenijeti putem krvi (hepatitis B,C, AIDS-SIDA, sifilis).

Koliko mogu da traju pripremljeni produkti (komponente i derivati) krvi i kako se čuvaju?

Ako se jedinica krvi ostavi kao cijela krv, bez izdvajanja komponenti, može da se čuva 21-35 dana na temperaturi frižidera od 40C. Izdvojeni eritrociti se mogu čuvati do 42 dana takođe na 40C, a preparat trombocita do 5 dana na sobnoj temperaturi. Plazma se čuva na temperaturi nižoj od -250C do 24 mjeseca . Ovo su labilni produkti –komponente krvi.

Stabilni produkti krvi nastaju preradom tečnog dijela krvi, plazme i predstavljaju izuzetno dragocene lijekove koji imaju rok i do nekoliko godina. Najpoznatiji su albumin, imunoglobulini (specifični i nespecifični), različiti činioci koagulacije idr.

Budi human, budi član DDDK "RUDAR" Ugljevik!

Pozovi nas na broj:
DDDK "Rudar" Ugljevik | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co